“บัตรคนจน” เช็กเลยเดือน พฤษภาคม เงินเข้าวันไหน?

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ “บัตรคนจน” เช็กเลยไทม์ไลน์เดือน พฤษภาคม 2565 เงินเข้าวันไหนบ้าง? กดเป็นเงินสดได้เท่าไหร่

ไทม์ไลน์การโอนเงิน “บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ” หรือ “บัตรคนจน” ในช่วงเดือน พฤษภาคม 2565 มีดังนี้

วันที่ 1 พฤษภาคม 2565

 • เติมเงิน ซื้อสินค้า กลุ่มที่มีรายได้ไม่เกิน 30,000 บาท ได้รับ 300 บาท/เดือน
 • กลุ่มที่มีรายได้เกิน 30,000 บาท ได้รับ 200 บาท/เดือน
 • ค่าก๊าซหุงต้มจำนว 100 บาท (ระหว่างเดือน เม.ย.-มิ.ย. 2565)
 • ค่ารถโดยสาร บขส. 500 บาทต่อเดือน

ทั้งนี้ ไม่สามารถกดเป็นเงินสดได้

วันที่ 15 พฤษภาคม 2565

 • เบี้ยผู้สูงอายุที่มีรายได้ไม่เกิน 30,000 บาทต่อปี ได้รับเงินสงเคราะห์ฯ 100 บาทต่อเดือน
 • เบี้ยผู้สูงอายุที่มีรายได้มากกว่า 30,000 – 100,000 บาทต่อปี ได้รับเงินสงเคราะห์ฯ 50 บาทต่อเดือน

วันที่ 18 พฤษภาคม 2565

 • เงินคืนค่าไฟฟ้า ไม่เกิน 315 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน
 • เงินคืนค่าน้ำประปา ไม่เกิน 100 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน
 • สำหรับผู้ถือบัตรฯ ที่ใช้น้ำประปาไม่เกิน 315 บาทต่อเดือน จะได้รับเงินคืนค่าน้ำประปาไม่เกิน 100 บาท ส่วนที่เกินจาก 100 บาท ผู้ถือบัตรฯเป็นผู้ชำระเอง

ทั้งนี้สามารถถอนเป็นเงินสดได้ และสะสมในเดือนถัดไปได้

วันที่ 22 พฤษภาคม 2565

 • มีบัตรประจำตัวคนพิการ ได้รับเบี้ยความพิการ (บัญชีธนาคาร/อปท.) จำนวน 800 บาท
 • เบี้ยความพิการ 200 บาทต่อเดือน โอนเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ถึงเดือนกันยายน 2565 รวมเป็นเงิน 1,000 บาท

ในการโอนเงินรอบนี้ สามารถกดเป็นเงินสดที่ตู้เอทีเอ็มธนาคารกรุงไทย