เทคนิคดูเพศจากดอกมะละกอ ผลดกเต็มต้น เก็บเกี่ยวแทบลมจับ

ในการ ปลูกมะละกอ ต้นมะละกอสามารถผลิตดอกที่มีลักษณะดอกได้ 3 ชนิด โดยมะละกอ 1 ต้นจะสามารถผลิตดอกได้เพียงชนิดเดียวเท่านั้นคือ ต้นที่มีดอกเพศผู้ (male flower) ดอกเพศเมีย (female flower) หรือดอกสมบูรณ์เพศที่มีทั้งเพศผู้และเพศเมียในดอกเดียวกัน (hermaphrodite flower) หรือที่นิยมเรียกกันทั่วไปว่าดอกกะเทย มะละกอที่สามารถติดลูกได้คือมะละกอที่มีดอกเพศเมียที่ได้รับการผสม

และต้นที่มีดอกสมบูรณ์เพศ เท่านั้นค่ะ ลักษณะดอกมะละกอเพศผู้ ลักษณะดอกมะละกอเพศผู้ ลักษณะดอกมะละกอสมบูรณ์เพศ (ดอกกะเทย) แต่ในธรรมชาติเรา

อาจเจอต้นตัวผู้ที่สามารถติดผลได้เช่นกัน แต่จะน้อยมาก ถ้าที่บ้านใครปลูกมะละกอแล้วมีแต่ต้นตัวเมีย ก็อาจจะไม่ติดผลได้เช่นกันนะคะ ต้องหาต้นที่มีดอกเพศผู้หรือ

ดอกสมบูรณ์เพศมาปลูกเพื่อเพิ่มจำนวนละอองเกสร (pollen) บางครั้งอากาศร้อนมากเกินไปก็มีผลทำให้ดอกเปลี่ยนเพศได้เช่นกัน หากอากาศร้อนและแห้งมากเกินไป

(อุณหภูมิสูงกว่า 35̊ C) จะทำให้ดอกสมบูรณ์เพศสามารถเปลี่ยนเป็นดอกเพศผู้ได้ และเป็นอีกเหตุผลหนึ่งที่มะละกอไม่ติดลูกได้ค่ะ ต้นกล้ามะละกอที่เพาะแบบ 1 เมล็ด

ต่อหลุม สำหรับตรวจเพศด้วย DNA เครื่องหมาย ผลบนต้นมะละกอที่มีดอกเพศเมีย สำหรับวิธีการแยกเพศมะละกอจริง ๆ แล้ว ไม่สามารถแยกเพศขณะที่เป็นเมล็ดหรือต้น

กล้าด้วยตาเปล่า แต่ในเชิงเทคนิคสามารถทำได้ตั้งแต่ระยะต้นกล้า โดยใช้วิธีตรวจเพศด้วยเครื่องหมายดีเอ็นเอ (DNA Markers) ซึ่งนิยมใช้ในการปรับปรุงพันธุ์พืชในงานวิจัย

แต่เกษตรกรทั่วไปจะใช้วิธีปลูกหลุมละ 3-5 ต้น เมื่อมะละกออายุได้ราว 4-6 เดือน เริ่มออกดอกจจะสามารถแยกเพศมะละกอได้ถึงเวลานั้นจึงตัดต้นที่ไม่ต้องการทิ้งไปนอกจาก

เพศมะละกอจะเป็นตัวบอกการติดผลแล้ว ยังมีผลต่อลักษณะรูปทรงของผลมะละกอด้วย ข้อสังเกตคือผลที่เกิดจากต้นเพศเมียจะมีลักษณะอ้วนป้อม ขณะที่ผลจากต้นสมบูรณ์เพศ

จะมีลักษณะยาวเป็นทรงกระบอก ซึ่งเป็นที่นิยมในท้องตลาดมากกว่า

ขอบคุณ : บ้านและสวน