“ไผ่หลอด”สร้างรายได้ ไผ่หลอด ภูมิปัญญาชาวบ้าน ช่วยลดโลกร้อน

ภูมิปัญญาชาวบ้านเราชาวบ้านสมัยเก่าก่อนมีภูมิปัญญาหาน้อยไม่ ด้วยภูมิปัญญาดั้งเดิมนี้ ทำให้เรามีหลอดดูดน้ำมาก่อนที่จะมีหลอดพลาสติก และหลอดสแตนเลสที่ขายๆ กันอยู่ในปัจจุบันเคยได้ยินเพลงของ สายัณห์ สัญญา ชื่อ หนาวลมที่เรณู หรือไม่หนอ ท่อนหนึ่งเพลงบอกว่าช่วยลดโลกร้อน

ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ

“ดูดอุร้อยไห ไม่คลายหนาวได้หรอกหนา” คำว่า ดูดอุร้อยไห นั่นแล การดูดเราชาวไทยต้องใช้หลอด หลอดที่ใช้ดูดอุนั้นเป็นหลอดไม้ไผ่ซาง ซางเป็นไผ่ชนิดหนึ่งขึ้นตามธรรมชาติคุณสมบัติพิเศษของซางคือ ลำเล็ก ปล้องมีขนาดยาว ทำให้บรรพชนคนไทยเราตัดเอามาทำเป็นหลอดดูดอุ อย่าว่าแต่ 100 ไห หรือ 1,000 ไหเลย ไม่ว่าจะเป็นกี่ล้านไห เราชาวบ้านก็สามารถหาหลอดมาดูดอุได้

ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ

ผู้เขียนเคยเห็นภาพดูดอุสามัคคี นั่นคือ ใช้หลอดซางตามจำนวนคน อาจจะเป็นสามสี่คนก็ได้ แยงหลอดเข้าไปในไหอุไหเดียวกัน แล้วก็ดูดพร้อมๆ กัน ฤทธิ์ของอุแม้จะมีรสหวานนุ่ม แต่ความมึนเมาก็แรงไม่เบาเหมือนกัน คนที่ผิวหน้าสีขาว พอเอาปากออกจากหลอดอุ หน้าแดงทันทีทันใดเราชาวบ้านยังมีหลอดจากธรรมชาติอีกชนิดหนึ่ง นั่นคือ หลอดดูดน้ำที่ทำจากไผ่ เราชาวบ้านเรียกไผ่ชนิดนี้ว่าไผ่หลอด

อาจเป็นรูปภาพของ กลางแจ้ง

ปัจจุบันมีขายพันธุ์และปลูกกันมากพองาม บางถิ่นปลูกไว้มาก เพื่อทำเป็นธุรกิจเล็กๆ ระดับชาวบ้าน นั่นคือตัดออกมาวางขายเป็นหลอดดูดน้ำ ท่ามกลางปัญหาพลาสติกล้นโลกอย่างปัจจุบัน ทำให้หลอดไผ่ขายได้ แม้จะยังขายไม่ดีนักก็ตามบางคนอาจจะยังไม่เคยเห็น “ไผ่หลอด” เป็นไผ่ที่มีลำต้นเล็กๆ ต้นหนึ่งสามารถตัดออกมาทำหลอดได้หลายอัน

อาจเป็นรูปภาพของ ข้อความพูดว่า "SPRING GREEN EVOLUTION"

ไผ่ชนิดนี้เลี้ยงง่าย หากมีพื้นที่ว่างเพียงเล็กน้อย หรือแม้จะเป็นกระถางก็ตาม เราซื้อพันธุ์มาปลูกไว้ พอไผ่เจริญเติบโตดี แตกหน่อออกมาพองาม เราชาวบ้านก็เริ่มตัดเอามาทำหลอดได้ไม่ต้องคิดอะไรมาก เพียงเรามีไผ่หลอดสัก 1 กอ ในกระถางหน้าบ้าน เราก็ไม่จำเป็นต้องไปซื้อหลอดอีกแล้ว เพราะเมื่อต้องการเราก็ตัดออกมา ตัดหัวท้ายตามความยาวที่เราต้องการ เราก็ทิ่มลงไปในแก้วน้ำ หรือภาชนะอื่นใดก็ได้ ดูดน้ำออกมาได้เลย

อาจเป็นรูปภาพของ กลางแจ้ง

ดูดเสร็จแล้ว จะเอาไปเก็บเพื่อรอวันนำมาใช้ใหม่ก็ได้ เพียงแต่ต้องระวังไม่ให้ขึ้นรา ถ้ามันขึ้นราเราก็ทิ้งไปได้เลย ไผ่ไม่ทำให้โลกร้อน เราตัดเอาจากกอใหม่ได้ ไม่ต้องไปซื้อหาแต่อย่างไรลักษณะของไผ่หลอด จะเป็นกอไม่สูงมาก ถ้าปลูกไว้กับดินจะแตกหน่อและขยายออกไปเรื่อยๆ เราต้องคอยตัดเพื่อกันพื้นที่ไว้ แต่ถ้าปลูกไว้ในกระถาง

อาจเป็นรูปภาพของ กลางแจ้ง

นานไปก็จะแตกหน่อเต็มกระถาง ถ้าแน่นเกินไป เราก็อาจจะเอาน้ำรดให้ชุ่มชื้นไว้ นำไผ่เหล่านั้นออกมาทั้งกระถาง เอาดินใส่เข้าไปใหม่ แล้วแยกไผ่หลอดกลับเข้าไปปลูกใหม่ อาจจะใส่ไปเพียง 10 ต้น ก็พอ ที่เหลืออาจจะตัดไว้ทำหลอดใช้ จะขยายพันธุ์ไปกระถางอื่น แจกจ่ายให้เพื่อนบ้าน หรือจะไปทำประโยชน์อะไรก็ตามจิตเจตนา

อาจเป็นรูปภาพของ อาหาร และ ข้อความพูดว่า "หลอดธรรม ชาติ"

หลอดไผ่ เราชาวบ้านสมัยก่อนเก่า น่าจะใช้กันมายาวนานแล้ว เพราะไม่มีขั้นตอนอะไรมาก แต่ตัดออกมาจากลำต้น ตัดหัวท้ายก็นำมาดูดน้ำได้เลย สมัยผู้เขียนเป็นเด็กๆ เมื่อโรงเรียนหยุดต้องไปเลี้ยงควายการเลี้ยงควายสมัยนั้น เราต้องห่อข้าวไปกินกลางวัน พอกลองเพลดังตึงๆ เราก็เข้าไปหาร่มไม้ดีๆ กลางทุ่งนา แก้ห่อข้าวออกมาอย่างบรรจง

อาจเป็นรูปภาพของ 1 คน และ กลางแจ้ง

หามาปลูกติดไร่ติดนาไว้ก็ดีเหมือนกันะ สร้างรายได้ ได้ด้วยไผ่ไม่ทำให้โลกร้อน เราตัดเอาจากกอใหม่ได้ ไม่ต้องไปซื้อหาแต่อย่างไรลักษณะของไผ่หลอด จะเป็นกอไม่สูงมาก