4 ขั้นตอนการลงทะเบียน ขอสินเชื่อฉุกเฉิน ธ.ก.ส. ยังไงให้ผ่าน (รายเอียด)

4 ขั้นตอนการลงทะเบียน ขอสินเชื่อฉุกเฉิน ธ.ก.ส. ยังไงให้ผ่าน (รายเอียด)

โครงการสินเชื่อฉุกเฉินสำหรับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากไวรัส CoVID-19
ขั้นตอนการลงทะเบียน : ง่ายมาก!
แบ่งออกเป็น 2 กรณี

 1. กรณีเป็นลูกค้าเงินกู้ ธ.ก.ส. อยู่แล้ว ทำได้ง่านๆ 4 ขั้นตอน
 2. กรณีเป็นยังไม่ได้เป็นลูกค้าเงินกู้ ธ.ก.ส. 6 ขั้นตอน

เริ่มกันเลยดีกว่า

ขั้นตอนการลงทะเบียน : กรณีเป็นลูกค้าเงินกู้ ธ.ก.ส. อยู่แล้ว

 1. กรอกเลขบัตรประชาชน หมายเลขโทรศัพท์มือถือตนเองและข้อมูลบุคคลที่ติดต่อแทนได้ โดยจะให้กรอกซ้ำ 2 ครั้งเพื่อยืนยันความถูกต้อง
 2. บันทึกข้อมูลการขอสินเชื่อและงวดชำระ* เลือกวัตถุประสงค์การขอสินเชื่อ
  * เลือกวงเงินขอสินเชื่อสูงสุดไม่เกิน 10,000 บาท
  * เลือกบัญชีเงินฝาก ธ.ก.ส. เพื่อใช้รับเงินกู้ โดยร:บบจะแสดงเลขบัญชีเงินฝากของท่านให้เลือก
  * เลือกความประสงค์ชำระหนี้ เป็นงวดรายเดือน /ราย 3 เดือน / ราย 6 เดือน
  * เลือกวิธีการส่งชำาระหนี้ ชำระด้วยตนเอง หรือหักผ่านบัญชีงินฝากของ ธ.ก.ส. โดยอัตโนมัติ
  * เลือกแหล่งที่มาแห่งรายได้ ที่สามารถนำมาชำระเงินกู้
  * ธนาคารจะส่งข้อมูลการลงทะเบียนให้สขาที่ท่านสังกัดเป็นลูกค้าผู้กู้อยู่เพื่อทำการนัดหมาย(ไม่สามารถเลือกสาขาอื่นได้)
 3. ตรวจสอบข้อมูลและยืนยันการลงทะเบียน*ตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้องก่อนยืนยัน
  *กดยืนยันการลงทะเบียน
  ร:บบจ:ส่งหมายเลขอ้างอิงการลงทะเบียนให้ท่านทาง SMS
 4. รอการนัดหมายจากธนาคารธนาคารจะแจ้งการนัดหมายทาง SMS
  ตามหมายเลขโทรศัพท์มือถือของท่านที่แจ้งไว้
  โดยจะเริ่มนัดหมายตั้งแต่วันที่ 7 พฤษภาคม 2563 เป็นต้นไป

ขั้นตอนการลงทะเบียน : กรณีเป็นยังไม่ได้เป็นลูกค้าเงินกู้ ธ.ก.ส.

บอกเเล้วว่าง่ายนิดเดียวอย่าลืมดูดีดีนะว่าตัวเองเป็นลูกค้าหรือไม่

ช่องทางติดต่อเพื่อขอรับความช่วยเหลือ
LINE@BAAC Family
Call Center 02-555-0555
www.baac.or.th
ธ.ก.ส. 1,265 สาขา

ข่าว สินเชื่อ เกษตรกร