เราชนะ บัตรคนจนรับงวดสุดท้าย3,500-7,000 อยากให้ต่อหรือไม่! ถามใจประชาชน

เราชนะ บัตรคนจนรับงวดสุดท้าย3,500-7,000 อยากให้ต่อหรือไม่! ถามใจประชาชน

หลายๆต่อหลายๆคนได้ไปใช้สิทธิ์เราชนะทาแล้วคำถามที่ตามมาคือ”เราชนะ”หมดแล้วรัฐจะต่อหรือไม่และประชาชนเริ่มถามกันเองว่าควรเห็นด้วยกับการต่อโครงการเราชนะเพราะโครงการนี้ดีจริงช่วยคนจนคนตกงานได้มากกว่า50-80 เปอร์เซ็น เพราะ โครงการเราชนะสนับสนุนวงเงินช่วยเหลือค่าครองชีพ สูงสุด 7,000 บาท

วงเงิน ในบัตรคนจนหรือบัตรสวัดิการรัฐจะจ่ายให้อยู่ที่ 675 หรือ 700 บาท โดยสามารถดู เกณฑ์การรับเงิน ได้ดังต่อไปนี้ 

 • ผู้ที่มีรายได้ต่ำกว่า 30,000 บาทต่อปี : โดยปกติท่านจะได้รับอยู่ 800 บาท/เดือน และจะได้วงเงินช่วยเหลือเราชนะเพิ่มอีก 675 บาทต่อสัปดาห์ หรือ 2,700 บาทต่อคนต่อเดือน โดยวงเงินต่อคนตลอดระยะโครงการฯ ท่านจะได้จำนวนรวมทั้งหมด 5,400 บาท
 • ผู้ที่มีรายได้สูงกว่า 30,000 บาทต่อปี : แต่ไม่เกิน 100,000 บาท จะได้รับเงินช่วยเหลือ 675 บาทต่อสัปดาห์ 700 บาทต่อสัปดาห์ หรือ 2,800 บาทต่อคนต่อเดือน วงเงินต่อคนตลอดระยะโครงการฯ จำนวน 5,600 บาท

ระยะเวลาโครงการ : 29 มกราคม 2564 ถึง 31 พฤษภาคม 2564 *รับเงินทุกสัปดาห์ และสะสมสิทธิใช้จ่ายถึงสิ้นสุดโครงการ

วิธีตรวจสอบสถานะ เราชนะ เช็คสิทธิ เงินเยียวยา

 • เปิดแอพลิเคชั่น เป๋าตัง
 • เลือกเมนู G-Wallet
 • กดเลือกเมนู โครงการเราชนะ
 • แอพฯ จะแสดงจำนวนเงินที่สามารถใช้ได้ หรือยอดเงินคงเหลือในโครงการฯ พร้อมปุ่มกด สแกน QR เพื่อใช้สิทธิ์

วิธีการยืนยันสิทธิ์ “เราชนะ” เช็คสิทธิ์ เงินเยียวยาง่ายๆ 7 ขั้นตอนดั้งนี้
เริ่มจากเปิดแอพฯ “เป๋าตัง” ขึ้นมา พร้อมใส่รหัส PIN 6 หลัก

  1. กดไปที่ G-Wallet
  2. จะเห็นแถบเมนู “เราชนะ” และให้กดไปที่คำว่า “ใช้สิทธิ” ที่ปรากฏอยู่ (ปุ่มสีน้ำเงิน)
  3. ถัดมาเป็นรายละเอียดข้อตกลงและเงื่อนไข ให้กดคลิกในช่องสี่เหลี่ยมเล็กหน้าข้อความ >> “ยอมรับเงื่อนไขการใช้บริการ”
  4. จากนั้นให้ระบุ “จังหวัด” ที่ท่านพักอาศัยในปัจจุบัน
  5. จากนั้นกด “ยืนยัน” จังหวัดที่ท่านพักอาศัยในปัจจุบัน
  6. พอระบบประมวลผลเสร็จ ก็จะมาที่หน้าการใช้งานสิทธิ “เราชนะ” จะเห็นยอดเงินอยู่ใน G-Wallet เรียบร้อย

และก็ทั้งหมดนี้ ประชาชนผู้ลงทะเบียนรับสิทธิ “เราชนะ” เช็คสิทธิ เงินเยียวยา7000บาท ในงวดนี้นั้น จะสามารถเริ่มใช้เงินเยียวยาตั้งแต่เวลา 06.00 น. เป็นต้นไป ไม่จำกัดจำนวนเงินที่ใช้ในแต่ละวัน และสามารถใช้เงินทั้งหมดได้ไปจนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2564 โดยจะสามารถใช้จ่ายได้กับร้านที่เข้าร่วมโครงการคนละครึ่ง และ โครงการเราชนะทั้งหมด

การรับสิทธิช่วยเหลือ

**สำคัญแล้วคุณเห็นด้วยหรือไม่ว่ารัฐควรต่อโครงการเราชนะให้ประชน เพราะโครงการนี้ดีจริงช่วยเหลือประชาชนได้จริง+กับคนที่มีบัตรคนจนเเล้วยิ่งดีไปใหญ่เพราะคนที่ยืมบัตรคนจนตอนนี้มีทั้งคนที่จนจริงๆและคนที่หลุดจากความจนไปแล้วนั้นเอง

1.เห็นด้วยอยากให้ต่อ

2.ไม่เห็นด้วยไม่ต้องต่อ

ข่าว ข่าวนโยบายของรัฐบาล บัตรคนจน บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เราชนะ