ความคืบหน้าเงินประกันรายได้เกษตรกร ผู้ปลูกข้าว ธ.ก.ส. ทยอยโอนส่วนต่างเข้าบัญชี

ความคืบหน้าเงินประกันรายได้เกษตรกร ผู้ปลูกข้าว ธ.ก.ส. ทยอยโอนส่วนต่างเข้าบัญชี

ธ.ก.ส. ทยอยโอนส่วนต่างเข้าบัญชี ความคืบหน้าเงินประกันรายได้เกษตรกร ผู้ปลูกข้าว ตรวจสอบอัพเดท “เงินประกันรายได้เกษตรกร” ย้ำเช็ค ธ.ก.ส. ทยอยโอนเงินส่วนต่างเข้าบัญชีใครที่ยังไม่ได้ให้ใจเย็นๆรออีกนิดเดียวเท่านั้น!! 

ติดตามความคืบหน้า ตรวจสอบ “ประกันรายได้เกษตรกร” ย้ำเช็ค ธ.ก.ส. หรือ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ทยอยโอนเงินส่วนต่างเข้าบัญชี ทั้งกรณีข้าวและยางพารา

  • เริ่มที่ ยางพารา ซึ่งการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) เผยความคืบหน้า “โครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนยาง ระยะ 2” งวดที่ 5 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ที่ประชุมคณะกรรมการราคายางอ้างอิงเพื่อกำหนดราคาชดเชยส่วนต่าง เคาะไม่ต้องชดเชยส่วนต่าง เนื่องจากกำหนดราคากลางอ้างอิง ทั้งยางแผ่นดิบ น้ำยางสด และยางก้อนถ้วย สูงกว่าราคาประกันตามโครงการฯ

นายณกรณ์ ตรรกวิรพัท ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการราคายางอ้างอิงเพื่อกำหนดราคาชดเชยส่วนต่าง โครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนยาง ระยะที่ 2 มีมติเรื่องการจ่ายเงินส่วนต่าง โครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนยาง งวดที่ 5 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564 ไม่ต้องจ่ายเงินชดเชยส่วนต่างราคายาง เนื่องจากกำหนดราคากลางอ้างอิง สูงกว่าราคาที่ทางโครงการฯ ประกันไว้ ดังนี้ ราคายางแผ่นดิบเฉลี่ยอยู่ที่ 62.34 บาท/กก. รัฐบาลประกันอยู่ที่ 60 บาท/กก. ราคาน้ำยางสดอยู่ที่ 62.43 บาท/กก. รัฐบาลประกันอยู่ที่ 57 บาท/กก. และราคายางก้อนถ้วย (DRC 50%) อยู่ที่ 23.74 บาท/กก. รัฐบาลประกันอยู่ที่ 23 บาท/กก.

ทั้งนี้ ผลการดำเนินโครงการฯ ล่าสุด จ่ายเงินชดเชยส่วนต่างราคายางพาราไปแล้วจำนวน 7,194.16 ล้านบาท จ่ายให้เจ้าของสวนยางและคนกรีดยาง จำนวน 1,365,910 ราย

  • อย่างไรก็ตาม ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย ย้ำเนื่องด้วยราคายางช่วงนี้ค่อนข้างปรับตัวน้อยกว่าช่วงที่ผ่านมาจากฤดูปิดกรีด ทำให้มีการปรับตัวของส่วนต่างราคาที่ไม่มาก ส่วนเกษตรกรชาวสวนยางที่ยังไม่ได้รับเงินในงวดที่ผ่านมา ไม่ต้องกังวลใจทางธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) จะทยอยโอนเงินส่วนต่างเข้าบัญชีตามกระบวนการให้ครบถ้วนอย่างแน่นอน

ขณะเดียวกัน กรมการค้าภายใน ออกประกาศคณะอนุกรรมการกำกับดูแลและกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว หรือ “เงินประกันราคาข้าว” เรื่องกำหนดราคาเกณฑ์กลางอ้างอิง และการชดเชยส่วนต่างราคาตามโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2563/64 รอบที่ 1 (งวดที่ 20) การชดเชยส่วนต่างระหว่างราคาประกันรายได้กับราคาเกณฑ์กลางอ้างอิง มีอัตราส่วนต่างที่ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรใช้ในการจ่ายให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกข้าว สำหรับการจ่ายเงินงวดที่ 20 ตั้งแต่วันที่ 22 มีนาคม 2564 (ที่มา: bangkokbiznews.com)

วิธีเช็คเงินช่วยเหลือชาวนา โครงการต่างๆ  ตรวจสอบผลการรับการสนับสนุนตามโครงการรัฐ

  1. ไปที่ https://chongkho.inbaac.com/
  2. ใส่เขียนบัตรประชาชน
  3. กดค้นหา
  4. ดูรายเอียดรายการของตัวเอง

  • รูปตัวอย่างที่ รอโอนเงินและชื่อโครงการนั้นๆ ถ้าขึ้นแบบนี้เราได้เงินแน่นอนสบายใจได้เลย แค่รอเวลาว่าเงินจะเข้า บช. เมื่อไหร์

เงินประกันรายได้เกษตรกร,ตรวจสอบเงินประกันรายได้เกษตรกร,เงินช่วยเกษตรกร,เช็คเงินโครงการประกันรายได้เกษตรกร,เงินประกันรายได้เกษตรกรชาวนา,เงินส่วนต่างราคาข้าว,เงินประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนยาง,เงินส่วนต่างราคายางพารา,เช็คเงิน ธ.ก.ส. ไม่ว่าโครงการไหนๆก็อย่าลืมเข้ามาเช็คสิทธิ์เกี่ยวกับเกษตรกรได้ที่ : chongkho.inbaac.com

 

เกษตรกร