ใครมีบัตรคนจนธนาคารออมสินจัดให้ประกันชีวิตเพื่อสังคม(รายละเอียด)

ใครมีบัตรคนจนธนาคารออมสินจัดให้ประกันชีวิตเพื่อสังคม(รายละเอียด)

มาแล้วใครมีบัตรคนจน อายุ 18-ถึง65ปี มีข่าวดีมาบอก ธนาคารออมสินใจดีจัดให้ประกันชีวิตเพื่อสังคม ลักษณะแบบประกัน :เป็นผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตกลุ่ม แบบชั่วระยะเวลา 1 ปี สำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ที่ให้ความคุ้มครองตลอด 24 ชั่วโมง ทั่วโลก และคุ้มครองทุกกรณี เหมาะกับผู้ที่มีรายได้น้อย 

มีจุดเด่นของผลิตภัณฑ์ดังนี้

 1. คุ้มครองการเสียชีวิตทุกกรณีตลอด 24 ชั่วโมง, ทุกสถานที่ทั่วโลก
 2. ไม่ต้องกรอกใบคำขอเอาประกันภัย

ใครที่สมัครได้คุณสมบัติของผู้ขอเอาประกันภัย

 1. อายุ 18 – 65 ปี
 2. เป็นผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
 3. มีบัญชีเงินฝากกับธนาคารออมสิน

อัตราเบี้ยประกันภัยและจำนวนเงินเอาประกันภัยจ่ายหลักร้อยแต่จำนวนเงินเอาประกันภัยหลักหมื่น มี 5 แผนดังนี้

 • แผน 1 : 100 บาท/คน/ปี/จำนวนเงินเอาประกันภัย 10,000 บาท
 • แผน 2 : 200 บาท/คน/ปี/จำนวนเงินเอาประกันภัย 20,000 บาท
 • แผน 3 : 300 บาท/คน/ปี/จำนวนเงินเอาประกันภัย 30,000 บาท
 • แผน 4 : 400 บาท/คน/ปี/จำนวนเงินเอาประกันภัย 40,000 บาท
 • แผน 5 : 500 บาท/คน/ปี/จำนวนเงินเอาประกันภัย 50,000 บาท

ระยะเวลาเอาประกันภัย 1 ปี เงื่อนไขการชำระเบี้ยประกันภัย เงินสดเท่านั้น ระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย ครั้งเดียว ความคุ้มครองหลัก การเสียชีวิตทุกกรณี

สำหรับข้อยกเว้นของการคุ้มครอง

 1. เสียชีวิตจากการเจ็บป่วยภายใน 180 วัน นับแต่วันเริ่มมีผลคุ้มครอง (เฉพาะปีแรกที่สมัครทำประกันภัย)
 2. กรณีผู้เอาประกันภัยฆ่าตัวตาย (กระทำอัตวินิบาตกรรม) ภายใน 1 ปีบริษัทจะคืนเบี้ยประกันภัยที่ได้รับชำระมาแล้วของปีกรมธรรม์นั้น
 3. กรณีผู้เอาประกันภัยถูกผู้รับประโยชน์ฆ่าตายโดยเจตนาบริษัทจะคืนเบี้ยประกันภัยที่ได้รับชำระมาแล้วของปีกรมธรรม์นั้น

เงื่อนไขอื่น

 1. ผู้เอาประกันภัยไม่ต้องกรอกใบคำขอเอาประกัน
 2. เริ่มมีผลคุ้มครองนับแต่วันที่ได้ชำระเบี้ยประกันภัย
 3. ผู้เอาประกันภัย 1 ราย สามารถทำประกันได้เพียง 1 กรมธรรม์
 4. การต่ออายุกรมธรรม์ปีถัดไป หากผู้เอาประกันภัยเปลี่ยนแผนประกันที่ให้ความคุ้มครองที่สูงกว่าปีที่ผ่านมาจะนับระยะเวลารอคอยการเสียชีวิตจากการเจ็บป่วยภายใน 180 วัน เฉพาะส่วนของความคุ้มครองที่เพิ่มขึ้นเท่านั้น แต่หากเปลี่ยนแผนประกันที่ให้ความคุ้มครองที่น้อยกว่าจะไม่นับระยะเวลารอคอยใดๆ

สนใจติดต่อธนาคารออมสินใกล้บ้านท่านได้เลยอย่าลืมเอาบัตรคนจนไปด้วยนะ

ข่าว บัตรคนจน บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ประกันชีวิต สาระน่ารู้ สินเชื่อ สุขภาพ