โครงการสนับสนุนสินเชื่อฉุกเฉิน วงเงินกู้ สูงสุดไม่เกิน10,000 บาท (รายเอียด)

โครงการสนับสนุนสินเชื่อฉุกเฉิน วงเงินกู้ สูงสุดไม่เกิน10,000 บาท (รายเอียด)

โครงการสนับสนุนสินเชื่อฉุกเฉิน สำหรับผู้ได้รับผลกระทบจากไวรัสโควิด19

 1. ปลอดชำระต้นเงินและดอกเบี้ยนาน6เดือนแรก
 2. ดอกเบี้ยคงที่ 0.1% ต่อเดือน
 3. ไม่ต้องใช้หลักประกัน

คุณสมบัติ

 • ต้องเป็นเกษตรและครอบครัวของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบ

วงเงินกู้

 • สูงสุดไม่เกิน10,000บาท

หลักประกัน

 • ไม่ต้องใช้หลักประกัน

อัตราดอกเบี้ย

 • คงที่ 0.1% ต่อเดือน

ระยะเวลาจ่ายสินเชื่อ

 • ยื่นขอสินเชื่อได้ตั้งเเต่ 15 เม.ย. 2563
 • นัดทำศัญญาตั้งแต่วันที่ 7 พ.ค. 63 ถึง ธ.ค. 2563

ระยะเวลาชำระ

 • ปลอดภัยการชำรระต้นเงินและดอกเบี้ย 6 เดือนแรกนับจากวันที่กู้
 • กำหนดชำระคืนแล้วเสร็จ ภายใน 2 ปี 6 เดือน นับจากวันที่กู้
 • สามารถแบ่งงวดชำระได้ตามความสามารถในการชำระคืน ดั้งนี้
  1. งวดชำระ : รายเดือน (24งวด) ประมาณการส่งชำระต่องวด 429.17 บาท
  2. งวดชำระ : 3 เดือน ( 8 งวด ) ประมาณการส่งชำระต่องวด 1,287.50 บาท
  3. งวดชำระ : 6 เดือน ( 4 งวด ) ประมาณการส่งชำระต่องวด 2,575.00 บาท

โครงการสนับสนุนสินเชื่อฉุกเฉิน สําหรับผู้ได้รับผลกระทบจากไวรัส COVlD-1เก้า
ขั้นตอนการลงทะเบียน

 • เพิ่มเพื่อน กับ Line BAAC Family โดยค้นหาเพื่อนด้วย ID : @baacfamily หรือสแกนเพื่อเพิ่มเพื่อน
 • ลงทะเบียน ม่าน Line BAAC Family เท่านั้น เลือกเมนู “COVID-19 ลงทะเบียนรับความช่วยเหลือ
  ผ่าน ธ.ก.ส.” กรอกรายละเอียดตามเมนูที่กําหนด เริ่ม พูธ ที่ 15 เม.ย. 63 เป็นต้นไป
 • รอนัดหมายจากธนาคารทาง SMS และเตรียมหลักฐาน รอการทําสัญญา ดังนี้
   1. บัตรประชาชนตัวจริง
   2. หมายเลขโทรศัพท์
   3. สําเนาบัตรประชาชน

  (กรณียังไม่เป็นลูกค้าเงินกู้ ธ.ก.ส. หรือยังไม่มีบัญชีเงินฝาก ธ.ก.ส.)

 • จัดทําสัญญากู้เงินและเอกสารอื่นที่เกี่ยวข้อง ตามวัน เวลา และสถานที่ที่นัดหมาย เริ่มนัดหมายทําสัญญาตั้งแต่ 7 พ.ค. 63
  SMS
 • ธนาคารจะแจ้งการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝาก ผ่านทางข้อความ SMS
 • ถอนเงินสดผ่านตู้ ATM โดย ธ.ก.ส. A-Mobile บัตรเดบิต หรือบัตร ATM

อัปเดตล่าสุดสินเชื่อนี้อาจหมดเวลาให้ให้ลองติดต่อสอบถาม:ได้ที่ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
BANK FOR AGRICULTURE AND AGRICULTURAL COOPERATIVES  0 2555 0555 www.baac.or.th

ข่าว สาระน่ารู้ สินเชื่อ