เช็คธ.ก.ส.ได้เงินกันหรือยัง เงินประกันรายได้เกษตร

เช็คธ.ก.ส.ได้เงินกันหรือยัง เงินประกันรายได้เกษตร

โอ้โหต้องร้องไห้ดังๆกันทั่วหน้ากับเกษตรกรไทยกับผู้ปลูกข้าวตอนนี้มีเงินประกันราคาข้าวและก็เงินชดเชยออกมาแล้วประกาศแล้วงวดไหนได้เท่าไหร่อะไรยังไงราคาแต่ละชนิดต่างกันเพียงใดแต่ที่แน่ๆได้แน่นอนชาวนาก็พากันยิ้มทั่วหน้าก็ยินดีด้วยนะครับสำหรับวันนี้เราจะพามาเช็คเงินประกันรายได้ว่าจะได้กันวัดไหนทุกคนสามารถทำตามได้เลยและเนื้อหารายละเอียดเกี่ยวกับเงินข้าวประกันรายได้ข้าวชดเชยข้าวในแต่ละงวด

 • กรมการค้าภายใน ออกประกาศคณะอนุกรรมการกำกับดูแลและกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว เรื่องกำหนดราคาเกณฑ์กลางอ้างอิง และการชดเชยส่วนต่างราคาตามโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2563/64 รอบที่ 1 (งวดที่ 21) ตามที่ รัฐบาล ได้อนุมัติ โครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว โดยเกษตรที่ขึ้นทะเบียนกับกรมส่งเสริมการเกษตรซึ่งธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) จะโอนเงินให้กับธนาคารแต่ละสาขา

ในที่มติประชุมครั้งที่ 13 ทับ 2564 เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2564 ที่ผ่านมาในรอบที่ 1 วงเล็บงวดที่ 21 ระบุวันคาดการณ์ถึงวันที่ 22-28 มีนาคม 2564 สำหรับข้าวเปลือกแต่ละชนิดนั้นจะมีราคาความชื้นที่แตกต่างกันไปไม่เกิน 15% รดังนี้

ราคาประกัน

 • ข้าวเปลือกหอมมะลิ     สิ้นสุดฤดูการเก็บเกี่ยว
  ข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่     ตันละ 11,813.33 บาท
  ข้าวเปลือกเจ้                 ตันละ 9,781.50 บาท
  ข้าวเปลือกหอมปทุม     ตันละ 11,314.42 บาท
  ข้าวเปลือกเหนียว          ตันละ 11,570.54 บาท

ราคาประกันกับราคาชดเชยนั้นถูกอ้างอิงสำหรับการชดเชยส่วนต่างระหว่างราคาประกันรายได้กับธนาคารกลางอ้างอิงมีสัดส่วนต่างที่ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรในการใช้จ่ายให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกข้าวสำหรับการจ่ายเงินงวดที่ 21 ตั้งแต่วันที่ 29 มีนาคม 2561 ดังนี้ราคาชดเชย

 • ข้าวเปลือกหอมมะลิ      สิ้นสุดฤดูการเก็บเกี่ยว
  ข้าวเปลือกมะลินอกพื้นที่ ตันละ 2,186.67 บาท
  ข้าวเปลือกเจ้า            ตันละ 218.50 บาท
  ข้าวเปลือกหอมปทุม  ราคาสูงกว่าเป้าหมาย
  ข้าวเปลือกเหนียว      ตันละ 429.46 บาท

สำหรับวิธีการเช็คว่าเงินจะเข้าหรือไม่เข้านั้นแสนง่ายเช็คด้วยตัวเองโดยไม่ต้องไปธนาคารธกสหรือธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรเพียงแค่มีสมาร์ทโฟนหรือมือถือที่มีอินเทอร์เน็ตท่านก็สามารถเช็คสิทธิ์ของท่านได้และโครงการต่างๆสำหรับธกสที่จะเข้ามาในอนาคตหรือปัจจุบันนี้สามารถเช็คได้ด้วยตัวเองโดยไปที่เว็บ https://chongkho.inbaac.com/

 • แล้วกรอกเลขประจำตัวประชาชนผู้ที่เป็นเกษตรกรหรือมีทะเบียนเป็นเกษตรกรท่านเองจากนั้นกดค้นหาจะมีรายละเอียดโครงการต่างๆเข้ามาด้านล่างเช่นโครงการเงินที่จะได้และเข้าบัญชีไหนวันที่โอนสาขาธกสสถานะโอนทุกอย่างบอกรายละเอียดไว้หมดแล้วสามารถเช็คได้ด้วยตัวเองเลย

สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ธนาคารเพื่อการเกษตร(ธกส)

เลขที่ 2346 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
call-center: 02-555-0555

Uncategorized เกษตรกร